Raporty WZA 2017

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2017

Ogłoszenie o ZWZ

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji

Treść uchwał podjętych na WZA