Dzierżawa
i zakup gruntów

Dzierżawa i zakup gruntów

Zakupimy lub wydzierżawimy
Twoją działkę

Od lat współpracujemy z właścicielami nieruchomości rolnych podczas prowadzenia inwestycji w plantacje lasów Paulowni, posiadając w swoim portfolio wiele zrealizowanych z powodzeniem projektów.

Wszyscy nasi kontrahenci objęci są dożywotnią gwarancją odkupu pożytków z plantacji po najwyższej możliwej cenie rynkowej. Zobacz FAQ, jeśli interesuje Cię więcej na ten temat lub napisz do nas, jeśli posiadasz grunt i jesteś zainteresowany współpracą. 

wiedza

Zamów raport gruntowy
dla
swojej inwestycji

Interesuje Cię czy Twój teren na przyszłej lub obecnej inwestycji spełnia niezbędne wymogi nasadzeniowe  lub chciałbyś uzyskać kompletne i szczegółowe informacje eksperckie na cel np. opracowania polityki nawożeniowej? Skontaktuj się z nami, możemy od zera do etapu gotowego projektu przygotować dla Ciebie wszystko co niezbędne. 

Pod każdą z wykonywanych przez nas inwestycji wykonujemy dokładne i skrupulatne badanie terenowe w wielu obszarach na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Jeśli nie wiesz czy Twoja działka spełnia odpowiednie kryteria, przygotujemy za Ciebie raport terenowy. Napisz do nas!

Dzierżawa i zakup gruntów

Najczęstsze pytania dotyczące dzierżawy
i zakupu gruntów

Jeśli nie wiesz czy Twoja działka spełnia odpowiednie kryteria, przygotujemy za Ciebie raport terenowy. Napisz do nas!

Pobierz wzór raportu terenowego

I tak i nie, a prawidłowa odpowiedź zawsze brzmi - to jest nieprecyzyjny wskaźnik w przypadku drzew tlenowych.

Typowe zaklasyfikowanie obszarów rolnych na 9 poziomach od VIz do I zawiera w swojej metodyce bardzo wiele czynników, z których część nie ma w uprawach komercyjnych Paulowni większego znaczenia (np. woda pzy zamontowanym systemie nawodnieniowym).

Znacznie ważniejsze jest to z czego sama gleba się składa, istnieją plantacje na V klasie glebowej, które radzą sobie wyśmienicie, istnieją również takie klasy II-gie, które przez wzgląd na dużą zawartość gliny wykluczają możliwość uprawy Paulovni.

Jest to absolutna nieprawda, ten fakenews dementuje chociażby fakt, iż do dnia dzisiejszego w krajach bliskiego wschodu Paulovnia sadzona jest równolegle z tradycyjnymi uprawami (np. kukurydza), ponieważ chroni obszar przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz WZBOGACA glebę o węgiel aktywny. Historycznie pierwsze zapiski odnośnie uprawy Paulovni na terenach dzisiejszych Chin pochodzą z XI wieku.

Nie wiemy dokładnie skąd pochodzi mit "wyjaławiania" gleby przez drzewa tlenowe, Paulownia tak jak każda inna roślina zielona na planecie ziemia pobiera z gleby niezbędne dla niej substancje odżywcze i wodę.

Oczywiście z racji wyjątkowo szybkiego wzrostu robi to w stopniu proporcjonalnie większym niż tradycyjne lasy, jednak odpowiednio dobrana polityka nawożeniowa zapewnia roślinom oraz życiu glebowemu wszystkiego co niezbędne do optymalnego rozwoju.

Pierwsza możliwość to wykonanie plantacji Paulowni na Twoim gruncie w formie inwestycji pod klucz (razem z pakietem usług doradczych), która dzięki gwarancji odkupu surowca będzie pracowała dla Ciebie oraz przyszłych pokoleń, zapewniając konkretne źródło dochodu, odporne na inflacje.

Druga możliwość to odkupienie Twojego gruntu lub wydzierżawienie po wyższej cenie z opcją zaliczenia raty dzierżawy na poczet spłaty. Na takim gruncie zwykle wykonujemy inwestycje dla naszych klientów korporacyjnych.

Powinien mieć w miarę regularny kształt, bez pojedynczych wzniesień i dolin.

Poziom wód gruntowych nie powinien nigdy dochodzić powyżej 1,5 metra.

Skład granulometryczny nie może obejmować więcej niż 15% gliny, a całość inwestycji nie może znajdować się na terenie zalewowym, bądź objętym ograniczeniami prawnymi (np.. Parki narodowe, obszary Natora 2000, itp..).

Generalna zasada brzmi - im większy tym lepszy. Różnica w kosztach skali pomiędzy wykonaniem plantacji 10HA, a 100HA to prawie 40-50 % zmiejszenie kosztu jednostkowego w przeliczeniu na każde drzewo.

Mniejsze plantacje, nawet poniżej 1 hektara również mogą być prowadzone sukcesywnie i zyskownie, jednak w przypadku współpracy na zasadzie dzierżawy/odkupu staramy się zawsze celować w obszary nie mniejsze niż 20HA.

Etap podstawowy obejmuje badanie zdalne. Jego rezultat można zobaczyć na przykładzie w powyższej części tej strony. Już na tym etapie w 90% przypadków jesteśmy w stanie stwierdzić czy dany grunt nadaje się do potencjalnych nasadzeń Paulovni.

Czasami dodatkowo (zwłaszcza w środkowej części Polski oraz województwach niedaleko morskiej linii brzegowej) do raportu dokładamy badanie średniej rocznej prędkości wiatru oraz odnotowanych prędkości maksymalnych - jest to szczególnie istotne w przypadku nasadzeń klonów Paulowni z domieszką gatunku "Catalpifolia", przez wzgląd na jej największe liście.

Następnie w drugim kroku na etapie zaawansowanym wykonujemy pełną analizę granulometryczną pobierając próbki 0-30 i 30-60 z każdego hektara. Dzięki temu mamy komplet informacji odnośnie składu gleby oraz przewidzianej polityki nawożeniowej.

Wreszcie, finalnym krokiem w analizie zaawansowanej jest wykonanie odkrywki glebowej na cel sprawdzenia warstw nośnych oraz poziomu wód gruntowych w różnych okresach roku.

Napisz do nas

Kontakt
z ekspertem od gruntów