Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2020 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2019 – zwolnienie z przekazywania,
Raport za I kwartał 2020 – data publikacji 28 kwietnia 2020 r.,
Raport za II kwartał 2020 – data publikacji 4 sierpnia 2020 r.,
Raport za III kwartał 2020 – data publikacji 4 listopada 2020 r.

Raport roczny za 2019 – data publikacji 20 marca 2020 r.

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu