Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2022 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2021 – zwolnienie z przekazania,
Raport za I kwartał 2022 – data publikacji 9 maja 2022 r.,
Raport za II kwartał 2022 – data publikacji 28 lipca 2022 r.,
Raport za III kwartał 2022 – data publikacji 8 listopada 2022 r.

Raport roczny za 2021 – data publikacji 10 marca 2022 r.

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”