biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

o nas

Działania CSR

W ostatnich czasach społeczna odpowiedzialność biznesu zaczęła nabierać większego znaczenia. Firmy wręcz rywalizują między sobą, jak uwzględnić w swoich działaniach interesy społeczne swoich pracowników, partnerów oraz klientów jak również mocno angażują się w działania środowiskowe i proekologiczne. Czy warto wprowadzić strategię CSR do swojego przedsiębiorstwa?

biznes

Czemu CSR jest ważny dla przedsiębiorstwa?

Coraz częściej słyszymy jak firmy stają się odpowiedzialne społecznie. Idea CSR pojawiła się gdy nastąpiła zmiana w wartościach konsumentów. 

Zaczęto wymagać od firm odpowiedzialności za to, że ich działania mają wpływ na środowisko, CSR to szeroko pojęte zjawisko, społeczna odpowiedzialność biznesu to zespół działań, które organizacje w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają wspólny interes społeczny i biorą odpowiedzialność za środowisko naturalne , swoich pracowników jak również interesariuszy.

Świadomość ludzi na temat zagrożeń związanych z degradacją środowiska wzrasta. Bycie eko to nie tylko modny trend, ale sposób na życie i wyznacznik odpowiedzialności. W obecnym czasie ochrona przyrody jest szczególnie ważna, co zauważają firmy, którym zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jest bliskie.

Podsumowując, CSR to strategia, w której celem jest pozytywny wpływ na społeczeństwo, to koncepcja zarządzania uwzględniająca zarówno relacje społeczne, interesy pracownicze i aspekty ochrony środowiska przyrodniczego.

Korzyści z działań CSR

Koncepcja CSR zakłada działanie długofalowe, wpisane w politykę firmy. Inicjatywy te są bardziej skuteczne niż inicjatywy marketingowe. Projekty CSR przekładają się na to, że organizacje je realizujące poprawiają swój wizerunek, ocieplają go, zwiększając grono lojalnych klientów. Wciąż rośnie grono konsumentów, którzy wybierają firmy zaangażowane w działania na rzecz ochrony klimatu.

zaufanie

Wzrost zaufania inwestorów

Transparentność działania firmy i relacje z otoczeniem przekładają się na wiarygodność społeczną, która w dużej mierze jest powiązana z wiarygodnością finansową. Dzięki polityce CSR wzrasta atrakcyjność inwestycyjna firmy.

Uznanie
dla firmy

Firmy, w których stosowane są strategie CSR, cieszą się uznaniem i zyskują większą przychylność władz lokalnych, co przekłada się na sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie, a także ułatwia podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.

rozwój zawodowy

Brak problemów z rekrutacją

Polityka CSR jest korzystna także dla osób chcących pracować w miejscu, którego organizacja i warunki sprzyjają rozwojowi zawodowemu. Firma nie ma problemu z rekrutacją i utrzymaniem zaufanych pracowników.

wpływ na otoczenie

Wpływ
na otoczenie

Ważnym aspektem jest oczywiście satysfakcja z realizowanych zadań, poprawa warunków życia, wpływ na otoczenie. Uczestniczenie w programach CSR pomaga budować moralność i prawidłowe postawy, nie jest wyłącznie zabiegiem PR-owym, ale wpływa na świadomość ludzi i dobrobyt.

Działalność człowieka negatywnie wpływa na nasze środowisko. Niestety firmy również w głównej mierze przykładają do tego rękę. Raport organizacji CDP wykazał, że 100 największych firm jest odpowiedzialnych za 71% globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Zachowania konsumenckie zmieniły się – konsumenci są bardziej świadomi, edukują się na temat wpływu na naszą planetę, zwracają uwagę na to, skąd pochodzą ich produkty i dokonują jak najbardziej optymalnej i zrównoważonej decyzji zakupowej. Jedno jest pewne – przez swoje wybory klienci chcą być częścią pozytywnej zmiany, którą firma może im zapewnić przez działanie dla dobra środowiska.

Kondycja naszej planety jest coraz słabsza, możemy jednak wciąż odwrócić tę sytuację i wnieść w nią swój pozytywny wkład, np. w postaci sadzenia drzew szybko rosnących jakim jest Paulownia – piękne i szybko rosnące „cesarskie drzewko szczęścia” robiąc coś dobrego dla naszej planety!

Pozytywny wizerunek

Kreuj swój pozytywny wizerunek w świadomości zarówno klientów jak i inwestorów, partnerów biznesowych, angażuj pracowników i przyciągnij kandydatów a uzyskasz przewagę konkurencyjną.

Pokaż zaangażowanie swojego przedsiębiorstwa w działania proekologiczne. Z nami jest to proste i w 100% zautomatyzowane.