biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Raporty 2011

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. zwołanego na 10.10.2011r.

Projekty Uchwał przygotowanych na NWZA zwołane na dzień 10.10.2011r.

Wzór Pełnomocnictwa na NWZA zwołane na 10.10.2011r.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. na 17.08.2011r.

Projekty Uchwał przygotowanych na NWZA zwołane na dzień 17.08.2011r.

Wzór Pełnomocnictwa na NWZA zwołane na 17.08.2011r.

Wzór Pełnomocnictwa na NWZA zwołane na 17.08.2011r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. na 28.06.2011r.

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 28.06.2011r.

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 28.06.2011r.

Uchwały podjęte podczas ZWZA Spółki Blue Tax Group S.A. dnia 28.czerwca 2011 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. na 14.03.2011r.

Projekty Uchwał na NWZA zwołanego na dzień 14.03.2011r.

Wzór Pełnomocnictwa

Uchwały podjęte podczas NWZA Spółki Blue Tax Group S.A. dnia 14.marca 2011 roku