twoja plantacja drzew tlenowych

Projekt realizacji
inwestycji pod klucz
na Twoim gruncie

Zainwestuj w Las Tlenowy

Zostań plantatorem -
prosty i skuteczny proces

Zapraszamy właścicieli gruntów do współtworzenia zielonej przyszłości poprzez założenie własnej plantacji drzew tlenowych.
Nasza oferta to nie tylko szansa na przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi, ale również możliwość dywersyfikacji dochodów i wzmocnienia lokalnej ekosystemu.
Dostarczamy kompleksowe wsparcie – od sadzonek, przez know-how, aż po gwarancję odkupu drewna i pomocy w sprzedaży zielonych certyfikatów.

Twoja plantacja

Proces inwestycyjny
krok po kroku

Przedstawiamy krok po kroku proces tworzenia własnej plantacji: od wstępnej kwalifikacji gruntów, poprzez dostawę sadzonek i wsparcie techniczne,
aż po finalizację sprzedaży drewna i zielonych certyfikatów.
Podkreślamy, jak łatwo można przekształcić nieużytki w prosperującą plantację, która przynosi korzyści zarówno dla właściciela, jak i środowiska.

Konsultacja
i weryfikacja
gruntu

Nasz zespół ekspertów przeprowadzi ocenę Twojego gruntu, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagane kryteria – nie jest podmokły, nie leży na terenie zalewowym i ma przynajmniej 1 ha powierzchni. 

Planowanie
i dobór
sadzonek

Na podstawie analizy Twojego terenu, przygotowujemy indywidualny plan plantacji, dobierając odpowiednie gatunki drzew, które najlepiej sprawdzą się w danych warunkach. 

Dostawa
sadzonek
i szkolenie

W sezonie nasadzeń, dostarczamy Ci wybrane sadzonki i zapewnimy szkolenie z zakresu najlepszych praktyk sadzenia i pielęgnacji drzew, dzięki czemu możesz być pewien, że Twoja plantacja będzie rosła zdrowo i prężnie.

Zakładanie
Twojej
plantacji

Ten etap może obejmować nie tylko sadzenie drzew, ale również odpowiednie przygotowanie terenu, zapewnienie systemu nawadniania (jeśli potrzebne)
i zabezpieczenie przed szkodnikami.

Wsparcie
i Monitoring Twojej plantacji

Po zakończeniu nasadzeń, nie zostawiamy Cię samemu sobie. Oferujemy ciągłe wsparcie i doradztwo, a także monitoring rozwoju plantacji. 

Podwójny zysk: Finansowy i ekologiczny

Inwestycja w przyszłość planety i Twojego biznesu

Wzrost Wartości Gruntów: Posiadanie plantacji drzew tlenowych na własnym gruncie może znacząco podnieść jego wartość. Tereny zalesione są często bardziej pożądane zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i estetycznym. Co więcej, zdrowe, dobrze zarządzane lasy przyczyniają się do poprawy jakości gleby, co może dalej zwiększać atrakcyjność i wartość Twojej nieruchomości.

Poprawa Lokalnego Ekosystemu: Drzewa tlenowe mają kluczowe znaczenie dla ekosystemów, w których żyją. Poprzez produkcję tlenu, redukcję dwutlenku węgla oraz dostarczanie siedlisk dla wielu gatunków fauny i flory, Twoja plantacja będzie aktywnie wspierać bioróżnorodność i zdrowie lokalnych ekosystemów. Dodatkowo, zalesione tereny pomagają w regulacji cyklu wodnego i zapobiegają erozji gleby.

Korzyści dla Ciebie i środowiska

Mówią o Nas

Jesteśmy dumni z naszych opinii

Dzięki wielu współpracom i ciągłemu dążeniu do realizacji naszych celów, zdobyliśmu ogromną liczbę sympatyków, klientów i inwestorów.
Dołącz do nas!

faq

Wszystko, co musisz wiedzieć o zakładaniu swojej plantacji

O to pytacie nas najczęściej

Aby założyć plantację drzew tlenowych, Twój grunt powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów. Przede wszystkim, powierzchnia powinna wynosić co najmniej 1 hektar. Teren nie może być podmokły ani zalewowy, aby zapewnić odpowiednie warunki dla wzrostu i rozwoju drzew. Przed rozpoczęciem projektu przeprowadzamy szczegółową analizę terenu, aby upewnić się, że jest on odpowiedni dla wybranych gatunków drzew.

Każdy teren jest unikalny, a wiele czynników, takich jak stopień nasłonecznienia czy ukształtowanie terenu, może wpłynąć na plan nasadzeń. W takich przypadkach nasi eksperci mogą dostosować plany sadzenia, aby maksymalnie wykorzystać potencjał Twojej działki. Częściowo zacienione obszary mogą być odpowiednie dla niektórych gatunków drzew, podczas gdy nierówny teren może wymagać dodatkowych prac przygotowawczych. Zachęcamy do konsultacji z naszym zespołem, który pomoże znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojej działki.

W przypadku, gdy analiza terenu wskaże, że nie spełnia on wymogów do założenia plantacji drzew tlenowych, nasz zespół może zaproponować alternatywne rozwiązania. Może to obejmować doradztwo w zakresie zmiany przeznaczenia terenu, które mogłoby uczynić go bardziej odpowiednim dla przyszłych projektów ekologicznych, lub pomoc w wyborze innych form inwestycji ekologicznej, które lepiej dopasują się do charakterystyki Twojej nieruchomości.

Typ gruntu ma istotne znaczenie dla zdrowia i wzrostu drzew. Optymalne warunki zależą od gatunku drzewa, ale generalnie poszukujemy gruntów z dobrą strukturą i zdolnością do retencji wody, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego drenażu. Grunty zbyt piaszczyste lub gliniaste mogą wymagać poprawy przed nasadzeniami. W ramach naszej oceny gruntów uwzględniamy analizę typu gleby i, w razie potrzeby, rekomendujemy odpowiednie działania mające na celu jej ulepszenie.

Zaplanujmy konsultację

Kontakt z ekspertem