biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Raport kwartalny – IV kwartał 2018 Blue Tax Group Spółka Akcyjna (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

Załączniki:

IV kwartał 2018