Wiedza i technologia

20230913_142350

wiedza i technologia

Działania na rzecz rozwoju BeLeaf S.A.

Gdybyśmy na podstawie wszystkich naszych biznesowych doświadczeń chcieli streścić w jednym wyrazie “sekret sukcesu” prowadzenia stabilnych i zyskownych inwestycji plantacji Paulowni, z pewnością tym wyrazem byłaby WIEDZA

Gdy się jej nie posiada – wówczas nie ma takiej ilości energii i  pieniędzy, których nie dałoby się stracić przy każdej inwestycji, nie tylko leśnej. 

Co-Founder Członek Zarządu

Matka Natura zdecydowanie nie jest tym kontrahentem biznesowym, z którym można negocjować jak z firmą. Nie można przekupić wiosny, aby zjawiła się, gdy akurat tego potrzebujemy, nie da się też zamówić dostawy opadów deszczu Pocztą Polską. Nie można otrzymać od drzewek weksla poręczeniowego na zabezpieczenie określonego przyrostu rocznego, ani tym bardziej zawrzeć umowy notarialnej z kretami i nornicami, która gwarantowałaby nam zakaz obgryzania korzeni młodych roślin. 

Z królikami, dzikami i łosiami akurat negocjować nie próbowaliśmy (pomimo ich licznych wizyt i spotkań bliskiego stopnia), tutaj się przyznajemy – niestety nie mamy nawet karty przetargowej, gdyż te pierwsze mają przewagę liczebną, drugie są od nas silniejsze, a trzecie są pod ochroną. Kilka lat temu raz udało się nam (po 2 godzinach pościgu) przegonić z 10-ha plantacji młode jelonki, niestety tydzień później wróciły wraz z kolegami…

Bywały w naszej karierze zabawniejsze sytuacje, jednak nam pracującym później przez nie w nadgodzinach – jak i naszym arkuszom w excelach budżetowych – nie zawsze było do śmiechu. Jednak dzięki wszystkim tym doświadczeniom, zebranym zarówno przez nas jak i przez nasze firmy partnerskie – dziś możemy pochwalić się wiedzą, która pozwala uniknąć setek błędów i stanowi trzon technologii, pozwalającej metodycznie i skutecznie prowadzić zyskowne uprawy plantacji Paulowni. 

Dbanie o najwyższą jakość i chęć zrównania się w niedalekiej przyszłości z największymi firmami w UE i na świecie (np.hiszpańska Cotevisa, czy niemiecki WeGrow) wymaga od nas i naszych technologów nieustannego dokształcania i doskonalenia się w prowadzonej sztuce – aby nasi klienci i inwestorzy mogli zawsze spać spokojnie.

wiedza

Współpraca akademicka

Polski kapitał intelektualny w obszarze akademickim pozostaje naszym zdaniem głęboko niedoceniony przez sektor biznesowy. Dlatego już od 2020 roku czynnie współpracowaliśmy z topowymi naukowcami Uniwersytetów Rolniczych w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Poznaniu, m.in podczas opracowywania metod kalkulacji sekwestracji śladu węglowego przez drzewa Paulowni na cel wniosków do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Również Polskie Uniwersytety Ekonomiczne słusznie obrały sobie w ostatnich latach za cel rozwój debaty i dialogu wokół sektora ESG. 

Na zdjęciu spotkanie integracyjne międzynarodowej konferencji „Sustainability challenges in the service sector and their consequences on individual consumption” UE w Katowicach, na której wśród panelistów wystąpił prezes Oxygen Forest Poland – Michał Wyszyński

wiedza

Współpraca
z rolnikami indywidualnymi

To nie tylko relacja kontrahent – firma. 

To SETKI godzin wieczornych, czasem nocnych, spędzone przez zarząd Oxygen Forest Poland na rozmowach z osobami od lat trudzącymi się fachem rolniczym. 

Dzięki intensywnym konsultacjom z plantatorami z całej Polski, którzy już od 2016 roku rozpoczęli w naszym kraju pierwsze uprawy Paulowni znamy praktycznie całość możliwych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi – bezcenna wiedza empiryczna, zdobyta na tysiącach prób i błędów oraz olbrzymich nakładach kapitałowych pozostaje skumulowana i rozwijana w BeLeafSA. 

Można powiedzieć (wcale nie tak żartobliwie…), że wywodząc się z branży finansów i giełdy zrobiliśmy przy okazji przyspieszone studia rolnicze 🙂 

Na zdjęciu Marek Wierzbicki podczas prac przygotowawczych terenu pod nasadzenia, nasz wieloletni przyjaciel w branży oraz ekspert ds rolnictwa i właściciel 2 plantacji Paulowni. 

wiedza

Współpraca
z czołowymi firmami na świecie

Już od rozpoczęcia naszej przygody z drzewami Paulowni w 2018 roku, staraliśmy się znaleźć najlepszych na świecie w dziedzinie jej uprawy, aby móc w przyszłości równać do najwyższej możliwej półki. Jesteśmy przekonani, że zbudowanie stabilnego rynku nasadzeń drzew Paulowni w Polsce nie jest pytaniem “czy?” tylko “kiedy?”, jako że wiele krajów UE i świata już zdołało tego dokonać. Współpraca z naszymi partnerami zagranicznymi to nie tylko dziesiątki rozmów i webinarów z ich głównymi technologami, ale również aktywne zakupy i testowanie opracowanych przez nich odmian Paulowni w Polskim klimacie.

W naszej ofercie produktowej jako jedyni selekcjonujemy do nasadzeń jedynie te certyfikowane klony Paulowni, które zadowalająco przeszły pełny cykl wzrostu w Polskich warunkach klimatycznych.

wiedza

Technologia Blockchain

Bierzemy czynny udział w opracowywaniu rozwiązań, łączących branżę drzewną, znaną ludzkości od tysięcy lat z możliwościami nowoczesnych technologii we wschodzącym rynku inwestycji ESG. Wierzymy, że korporacyjny zapis redukcji śladu węglowego, uwierzytelniony na łańcuchu blockchain rozwiązuje jeden z kluczowych problemów transparentności podczas raportowania pozabilansowego – dokładnie tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych już od kilku lat.. Dlatego od 2022 roku jesteśmy w intensywnym procesie opracowywania modeli ekonometrycznych i niezbędnych analiz oraz wybraliśmy już wyselekcjonowanych  podwykonawców do współpracy nad tym przedsięwzięciem.. Wszystko to również razem z wykorzystaniem wiedzy naszych partnerów prawnych, celem uzyskania pełnej akceptacji i współpracy z instytucjami regulującymi rynek finansowy w Polsce i zagranicą. 

Poinformujemy publicznie o wejściu z tym projektem na rynek w momencie jego ukończenia. 

Zachęcamy również do zapoznania się z recenzowanym na SGH w Warszawie artykułem naukowym, napisanym przez prezesa Michała Wyszyńskiego, w którym znajdą Państwo nieco więcej informacji na ten temat.