Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, że 9 stycznia 2023 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmian w Zarządzie ze skutkiem na dzień 13 stycznia 2023 r.

Malwina Stanisławska z dniem 13 stycznia 2023 r. zostaje odwołana z funkcji Członka oraz Prezesa Zarządu.

Marcin Ujejski z dniem 13 stycznia 2023 r. zostaje powołany do Zarządu Spółki jako Członek Zarządu i zostaje mu powierzona funkcja Prezesa Zarządu. W załączniku informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

M.J. – oświadczenie.pdf