Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. informuję, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statut Spółki.

W załączniku Zarząd publikuje dokonane zmiany.

Podstawa prawna: par. 4 pkt 2 ppkt. 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Dokonane zmiany statutu Blue Tax Group S.A..pdf