Raporty WZA 2011

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2011

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. zwołanego na 10.10.2011r.

Ogłoszenie_NWZA zwołanego na 10.10.2011

Projekty Uchwał przygotowanych na NWZA zwołane na dzień 10.10.2011r.

Projekty.uchwał - NWZA10.10.2011

Wzór Pełnomocnictwa na NWZA zwołane na 10.10.2011r.

Wzór pełnomocnictwa na NWZA zwołanego na 10.10.2011

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. na 17.08.2011r.

Ogłoszenie o NWZA_17.08.2011 81.17 Kb

Projekty Uchwał przygotowanych na NWZA zwołane na dzień 17.08.2011r.

Projekty.uchwał.BTG_17.08.2011 144.09 Kb

Wzór Pełnomocnictwa na NWZA zwołane na 17.08.2011r.

Pełnomocnictwo-wzór.17.08.2011 151.10 Kb

Wzór Pełnomocnictwa na NWZA zwołane na 17.08.2011r.

Pełnomocnictwo-wzór.17.08.2011 151.10 Kb

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. na 28.06.2011r.

Ogłoszenie.Blue_Tax_Group_06.2011 81.39 Kb

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 28.06.2011r.

Projekty.uchwał-ZWZA_BTG.S.A.-06.2011 204.93 Kb

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 28.06.2011r.

Pełnomocnictwo_06.2011 150.39 Kb

Uchwały podjęte podczas ZWZA Spółki Blue Tax Group S.A. dnia 28.czerwca 2011 roku

Uchwały_podjęte podczas ZWZA_BlueTaxGroupS.A._dnia_28.06.2011 611.09 Kb

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. na 14.03.2011r.

Ogłoszenie.NWZA_14.03.2011 192.82 Kb

Projekty Uchwał na NWZA zwołanego na dzień 14.03.2011r.

projekty.uchwał-NWZA-14.03.2011

Wzór Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo - wzór - 14.03.2011

Uchwały podjęte podczas NWZA Spółki Blue Tax Group S.A. dnia 14.marca 2011 roku

Uchwały Blue Tax Group -NWZA-14.03.2011r. 558.42 Kb