Raporty WZA 2012

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2012

Ogłoszenie ZWZA na dzień 29.06.2012r.

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 29.06.2012r.

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 29.06.2012r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Proponowane zmiany w statucie Spółki

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 29 czerwca