Raporty WZA 2013

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2013

Ogłoszenie ZWZA na dzień 28.06.2013r.

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 28.06.2013r.

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 28.06.2013r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Proponowane zmiany w statucie Spółki

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 28.06.2013r.