Raporty WZA 2014

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 30 czerwca 2014r.

Ogłoszenie ZWZA na dzień 30.06.2014 r.

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 30.06.2014 r.

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 30.06.2014 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Podjęte uchwały z dnia 30.06.2014 r.