Raporty WZA 2015

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2015

Ogłoszenie ZWZA na dzień 30.06.2015 r.

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 30.06.2015 r.

Proponowane zmiany w Statucie

Formularz do wykonywania prawa głosu

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 30.06.2015 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji