Raporty WZA 2018

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2018

Ogłoszenie o WZA

Projekty uchwał WZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji

Treść uchwał podjętych na WZA