Raporty WZA 2019

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2019

Ogłoszenie o WZA

Propozycje uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji

Uchwały podjęte przez WZA