Raporty WZA 2022

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 21 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Podjęte uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 8 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Podjęte uchwały