Raporty WZA 2023

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 30 czerwca 2023 r.

Uchwały podjęte na ZWZ 30 06 23

Powołanie Członków RN na nową kadencję - EBI

Uchwały podjęte na ZWZ - ESPI

Uchwały podjęte na ZWZ - EBI

Akcjonariusze powyżej 5% - ESPI

Uchwały podjęte podczas obrad ZWZ-ESPI

Uchwały podjęte podczas obrad ZWZ-EBI

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Pełnomocnitwo do udziału w ZWZ OF

Pełnomocnitwo do udziału w ZWZ OP

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

Informacje o działalności RN za 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 19 kwietnia 2023 r.

Uchwały podjęte podczas obrad NWZ-EBI

Uchwały podjęte podczas obrad NWZ-ESPI

Uchwały podjęte podczas obrad NWZ

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 NWZ

Akcjonariusze powyżej 5% - ESPI

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Załącznik nr 1

Pełnomocnitwo do udziału w NWZ OF

Pełnomocnitwo do udziału w NWZ OP

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

Opinia zarządu Uchwała dot. kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 22 lutego 2023 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Załącznik nr 1

Pełnomocnitwo do udziału w NWZ OF

Pełnomocnitwo do udziału w NWZ OP

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji