Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2019 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2018 – data publikacji 12 lutego 2019 r.,
Raport za I kwartał 2019 – data publikacji 14 maja 2019 r.,
Raport za II kwartał 2019 – data publikacji 13 sierpnia 2019 r.,
Raport za III kwartał 2019 – data publikacji 12 listopada 2019 r.

Raport roczny za 2018 – data publikacji 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Malwin Stanisławska – Prezes Zarządu