Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2021 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2020 – zwolnienie z przekazywania,
Raport za I kwartał 2021 – data publikacji 11 maja 2021 r.,
Raport za II kwartał 2021 – data publikacji 29 lipca 2021 r.,
Raport za III kwartał 2021 – data publikacji 9 listopada 2021 r.

Raport roczny za 2020 – data publikacji 12 marca 2021 r.

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu