RB_ASO: Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Data: 2022-11-30
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr102022
Data sporządzenia:2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że 29 listopada 2022 r. otrzymał od Mirosława Stanisławskiego zawiadomienie o następującej treści:

„W imieniu własnym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej powoływana jako: „ustawa o ofercie publicznej”_, niniejszym zawiadamiam Spółkę oraz Komisję o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce_…_
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana następującymi zdarzeniami:
1. dnia 21.11.2022 r. Zawiadamiający nabył 30.000 akcji Spółki,
2. dnia 22.11.2022 r. Zawiadamiający nabył 94.981 akcji Spółki,
3. dnia 24.11.2022 r. Zawiadamiający zbył 643.092 akcji Spółki,
w wyniku umów cywilnoprawnych poza rynkiem NewConnect.
Przed ww. transakcjami Zawiadamiający posiadał: 518.111 akcji Spółki: 254.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu oraz 264.111 akcji na okaziciela serii B, nieuprzywilejowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect, uprawniających łącznie do wykonywania 772.111 głosów, co z kolei stanowiło 37,01% w kapitale zakładowym spółki oraz 46,68% w ogólnej liczbie głosów.
Po ww. transakcjach Zawiadamiający posiada 0 akcji, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów…”

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A.Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-672Wrocław
_kod pocztowy__miejscowość_
Legnicka33B/3
_ulica__numer_
_telefon__fax_
info@bluetax.plwww.bluetax.pl
_e-mail__www_
8951740551932633100
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-30Malwina StanisławskaPrezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaBLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaBLUE TAX GROUP S.A.
TytulInformacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
SektorFinanse inne (fin)
Kod53-672
MiastoWrocław
UlicaLegnicka
Nr33B/3
Tel.
Fax
e-mailinfo@bluetax.pl
NIP8951740551
REGON932633100
Data sporzadzenia2022-11-30
Rok biezacy2022
Numer10
adres wwwwww.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2022 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.