Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowy nr 7/2022 z 8 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 roku. Spółka ww. raporcie błędnie dołączyła załącznik, który zawierał dane finansowe za II kwartał 2022, a nie za III kwartał 2022.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

III kwartał 2022.pdf