Blue Tax Group S.A. informuje, że 24 listopada 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o likwidacji oddziału spółki w Brzegu Dolnym przy ul. Rynek 12/21.
29 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy z 29 listopada 2022 r. o wykreślenie oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym jedynym aktualnym adresem Spółki jest Wrocław (53-672), ul. Legnicka 33B/3.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu