RB_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku
Data: 2018-05-30
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32018
Data sporządzenia:2018-05-30
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o społkach publicznych Zarząd Blue Tax Group S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku posiadali co najmniej 5 % głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji oraz wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów:
1. Mirosław Stanisławski – 51.820.000 akcji, 77.220.000 głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 maja 2018 r. 86,07 % , udział w ogólnej liczbie głosów 46,69 %
2. Mediator Sp. z o.o. – 6.501.100 akcji, 6.501,100 głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 maja 2018 r. 7,25 % , udział w ogólnej liczbie głosów 3,93 %

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy__miejscowość_
_ulica__numer_
_telefon__fax_
_e-mail__www_
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-30Malwina StanisławskaPrezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaBLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaBLUE TAX GROUP S.A.
TytulLista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku
SektorFinanse inne (fin)
Kod50-319
MiastoWrocław
UlicaBolesława Prusa
Nr1/49
Tel.71 716 41 85
Fax71 341 86 20
e-mailinfo@bluetax.pl
NIP895-17-40-551
REGON932633100
Data sporzadzenia2018-05-30
Rok biezacy2018
Numer3
adres wwwwww.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.