biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku
Data: 2018-05-30
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 2018
Data sporządzenia: 2018-05-30
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o społkach publicznych Zarząd Blue Tax Group S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku posiadali co najmniej 5 % głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji oraz wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów:
1. Mirosław Stanisławski – 51.820.000 akcji, 77.220.000 głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 maja 2018 r. 86,07 % , udział w ogólnej liczbie głosów 46,69 %
2. Mediator Sp. z o.o. – 6.501.100 akcji, 6.501,100 głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 maja 2018 r. 7,25 % , udział w ogólnej liczbie głosów 3,93 %

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-319
Miasto Wrocław
Ulica Bolesława Prusa
Nr 1/49
Tel. 71 716 41 85
Fax 71 341 86 20
e-mail info@bluetax.pl
NIP 895-17-40-551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2018-05-30
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.