RB_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. z 28 czerwca 2019 r.
Data: 2019-06-28
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22019
Data sporządzenia:2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. z 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Mirosław Stanisławski – 51.820.000 akcji, 77.220.000 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 28 czerwca 2019 r. 89,04%, udział w ogólnej liczbie głosów 46,69%;

2. Łukasz Bachmiński – 3.000.000 akcji, 3.000.000 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 28 czerwca 2019 r. 3,46%, udział w ogólnej liczbie głosów 1,81%;

3. Mediator Polska Sp. z o.o. – 6.500.000 akcji, 6.500.000 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 28 czerwca 2019 r. 7,50%, udział w ogólnej liczbie głosów 3,93%.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy__miejscowość_
_ulica__numer_
_telefon__fax_
_e-mail__www_
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaBLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaBLUE TAX GROUP S.A.
TytulLista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. z 28 czerwca 2019 r.
SektorFinanse inne (fin)
Kod50-319
MiastoWrocław
UlicaBolesława Prusa
Nr1/49
Tel.71 716 41 85
Fax71 341 86 20
e-mailinfo@bluetax.pl
NIP895-17-40-551
REGON932633100
Data sporzadzenia2019-06-28
Rok biezacy2019
Numer2
adres wwwwww.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2019 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.