biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Lista osób posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 maja 2020 r. BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Lista osób posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 maja 2020 r.
Data: 2020-05-09
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 2020
Data sporządzenia: 2020-05-09
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Lista osób posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A. w dniu 8 maja 2020 r. posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Mirosław Stanisławski – 51.821.807 akcji, 77.221.807 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 8 maja 2020 r. 92,23%, udział w ogólnej liczbie głosów 41,66%;

2. Mediator Polska Sp. z o.o. – 6.501.100 akcji, 6.501.100 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 8 maja 2020 r. 7,77%, udział w ogólnej liczbie głosów 4,64%.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-319 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bolesława Prusa 1/49
_ulica_ _numer_
71 716 41 85
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.bluetax.pl
_e-mail_ _www_
895-17-40-551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-09 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Lista osób posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 maja 2020 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-319
Miasto Wrocław
Ulica Bolesława Prusa
Nr 1/49
Tel. 71 716 41 85
Fax
e-mail info@bluetax.pl
NIP 895-17-40-551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2020-05-09
Rok biezacy 2020
Numer 2
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.