biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 21 grudnia 2022 r. BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 21 grudnia 2022 r.
Data: 2022-12-21
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 21 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. 21 grudnia 2022 r. posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów:

Blue Timber S.A. – 661.631 akcji, 915.631 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 21 grudnia 2022 r. wynosił 100%, udział w ogólnej liczbie głosów 55,36%.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-672 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Legnicka 33B/3
_ulica_ _numer_
71 716 41 85
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.bluetax.pl
_e-mail_ _www_
8951740551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 21 grudnia 2022 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 53-672
Miasto Wrocław
Ulica Legnicka
Nr 33B/3
Tel. 71 716 41 85
Fax
e-mail info@bluetax.pl
NIP 8951740551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2022-12-21
Rok biezacy 2022
Numer 15
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.