biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 9 kwietnia 2021 r. BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 9 kwietnia 2021 r.
Data: 2021-04-12
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 9 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 9 kwietnia 2021 r. posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów:
Mirosław Stanisławski – 518.111 akcji, 772.111 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 9 kwietnia 2021 r. wynosił 89,04% , udział w ogólnej liczbie głosów 46,68%,
Mediator Polska Sp. z o.o. w likwidacji – 65.011 akcji, 65.011 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 9 kwietnia 2021 r. wynosił 7,50% , udział w ogólnej liczbie głosów 3,93%.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-319 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bolesława Prusa 1/49
_ulica_ _numer_
71 716 41 85
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.bluetax.pl
_e-mail_ _www_
8951740551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 9 kwietnia 2021 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-319
Miasto Wrocław
Ulica Bolesława Prusa
Nr 1/49
Tel. 71 716 41 85
Fax
e-mail info@bluetax.pl
NIP 8951740551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2021-04-12
Rok biezacy 2021
Numer 2
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.