Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2022 rok Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Bronsztejn & Masternak we Wrocławiu, Rynek 7.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Projekty uchwał NWZA 21.12.2022.pdf

Ogłoszenie WZA 21.12.2022.pdf