biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał
Data: 2018-05-04
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 2018
Data sporządzenia: 2018-05-04
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 30 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A., które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak s.c. we Wrocławiu , Rynek 7.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz treści proponowanych zmian Statutu znajduję się w załączniku:

Załączniki
Plik Opis
Oglosznie_WZA_-_30.05.2018.pdf
Projekty_uchwal_na_WZA_w_dniu_30-05-2018_roku_BTG_S.A._.pdf
PROPONOWANE_ZMIANY_STATUTU_BLUE_TAX_GROUP_SPOLKA_AKCYJNA.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-316 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bolesława Prusa 1/49
_ulica_ _numer_
71 716 41 82 71 341 86 20
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.blueta.pl
_e-mail_ _www_
895-17-40-551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-04 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-316
Miasto Wrocław
Ulica Bolesława Prusa
Nr 1/49
Tel. 71 716 41 82
Fax 71 341 86 20
e-mail info@bluetax.pl
NIP 895-17-40-551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2018-05-04
Rok biezacy 2018
Numer 1
adres www www.blueta.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.