Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 8 kwietnia 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A., które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Artur Ganicz we Wrocławiu, ul. Buforowa 115.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie WZA 08.04.2022.pdf

Projekty uchwał WZA 08.04.2022.pdf