Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A., które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn i Bartosz Masternak s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska` – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie WZA – 08.05.2020.pdf

Projekty uchwał – 08.05.2020.pdf