Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A., które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn i Bartosz Masternak s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku. Jednocześnie w związku z wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmian statutu w załączniku znajdują się również proponowane zmiany statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,2 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

BTG_Ogłoszenie WZA 28.06.2019.pdf

BTG_WZA_propozycje uchwał 28.06.2019.pdf

BTG_Proponowane zmiany statutu.pdf