biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Raport kwartalny – I kwartał 2020 Blue Tax Group Spółka Akcyjna (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

I kwartał 2020.pdf