Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

III kwartał 2021.pdf