Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. informuję, że 25 listopada 2022 r. otrzymał natychmiastową rezygnację Mirosława Stanisławskiego z Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki bez podania przyczyny.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu