biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Scalenie akcji Blue Tax Group S.A. BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Scalenie akcji Blue Tax Group S.A.
Data: 2020-08-19
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 2020
Data sporządzenia: 2020-08-19
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Scalenie akcji Blue Tax Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji polegającej na zmniejszeniu ogólnej liczby akcji z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej w stosunku 100:1 _scalenie akcji_ Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż 19 sierpnia 2020 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w dniach od 16 września 2020 r. do 28 września 2020 r. _włącznie_.
Dzień Referencyjny został wyznaczony na 21 września 2020 r., natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na 28 września 2020 r.
Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest 29 września 2020 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-319 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bolesława Prusa 1/49
_ulica_ _numer_
71 716 41 85
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.bluetax.pl
_e-mail_ _www_
895-17-40-551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-19 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Scalenie akcji Blue Tax Group S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-319
Miasto Wrocław
Ulica Bolesława Prusa
Nr 1/49
Tel. 71 716 41 85
Fax
e-mail info@bluetax.pl
NIP 895-17-40-551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2020-08-19
Rok biezacy 2020
Numer 6
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.