biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2022 r. Blue Tax Group Spółka Akcyjna (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

Zarząd Blue Tax Group S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 21 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Protokół NWZA – 21.12.2022.pdf