Zarząd Blue Tax Group S.A. w załączniku przekazuje, dane osób wraz z informacjami o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, powołanych do Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 21 grudnia 2022 r., o którym informował w raporcie bieżącym EBI 13/2022. Powyższe dane wpłynęły do Spółki 22 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Joanna Ujejska.pdf

Sebastian Ujejski.pdf

Paweł Korycki.pdf

Maciej Stępa.pdf

Juliusz Mieloszyński.pdf