biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A. BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.
Data: 2020-06-03
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 2020
Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Przemysława Kroczyńskiego zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów Blue Tax Group S.A. poniżej progu 5%, co nastąpiło wskutek zbycia w dniach 28 luty 2020 r. – 9 maja 2020 r. 3.831.008 akcji Blue Tax Group S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-319 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bolesława Prusa 1/49
_ulica_ _numer_
71 716 41 85
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.bluetax.pl
_e-mail_ _www_
895-17-40-551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-03 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-319
Miasto Wrocław
Ulica Bolesława Prusa
Nr 1/49
Tel. 71 716 41 85
Fax
e-mail info@bluetax.pl
NIP 895-17-40-551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2020-06-03
Rok biezacy 2020
Numer 3
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.