Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 z dnia 26 kwietnia 2019 r. na dzień 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu