Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, że 21 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Odwołano:
– Gabrielę Stanisławską – Członka Rady Nadzorczej,
– Tomasza Mihułkę – Członka Rady Nadzorczej,
– Mikołaja Stanisławskiego – Członka Rady Nadzorczej,
– Roberta Tkacza – Członka Rady Nadzorczej.

Powołano:
– Sebastiana Ujejskiego – Członka Rady Nadzorczej,
– Joannę Ujejską – Członka Rady Nadzorczej,
– Pawła Koryckiego – Członka Rady Nadzorczej,
– Macieja Stępa – Członka Rady Nadzorczej,
– Juliusza Mieloszyńskiego – Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że do chwili publikacji raportu nie otrzymał danych o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Po ich otrzymaniu Zarząd niezwłocznie przekaże uzupełnienie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu